6 april. En trädkrypare vid Trekantsstranden. Skatorna samlade lera

Jag fotograferade trädkrypare, talgoxe, pilfink, gråsparv, fiskmås, skata, snöskata och koltrast.


Det var som vanligt numera solsken och ca 5 plusgrader på eftermiddagen efter en kall natt. Isen började se allt sämre ut utefter stränderna. Det öppna vattnet vid det gamla Svanboet hade blivit större. Även på andra ställen fanns det allt större glipor mellan isen och stranden.

Öppet vatten vid det gamla Svanboet

Skator samlade lera för bobygge?
En mängd skator hade samlats i Trekantsparken. Flera av den samlade in lera i näbben. De flög sedan iväg med den långt bort förbi husen in emot stan. Det enda skälet jag kunde se till det är att de ska använda det vid sitt bobygge. Jag trodde annars att de inte använde något annat material än de kvistar de brukar bryta från träden.
Skatorna samlade lera, kanske till bobygge

Trädkrypare vid Trekantsstranden
I träden vid Trekantsstranden nära Matningsviken såg jag en trädkrypare som flög från träd till träd och klättrade uppför stammarna. Den höll sig oftast till på frånsidan av träden och i motljus, så det blev inga särskilt bra bilder på den.
Trädkrypare vid Trekantsstranden nära Matningsviken
Pilfink vid Trekantsstranden

I buskarna där fanns också en pilfink. och över dem alla svävade några fiskmåsar i vida cirklar för att se om det fanns något ätbart, som töade fram ur isen eller snön.

Koltrast, snöskata, talgoxe och massor av gråsparvar i Doftparken
I Doftparken var det fullt fågelliv. En koltrast höll till i träden men flyttade snart ner till marken, där det fanns gott om nedfallen mat. En snöskata gjorde den sällskap där liksom tidvis en del gråsparvar. Men då och då flög alla sparvarna plötligt upp till det gamla skatboet de gjort till sitt för att så småningom återvända ner till marken. Några av dem åt också på en talgboll, liksom en talgoxe.
Koltrast i Doftparken
Koltrast i Doftparken
Snöskata i Doftparken
Talgoxe i Doftparken

Krokusar i olika färger
Nu såg jag också årets första krokusar. De första var naturligtvis nedanför Terrassen. Men jag såg också krukusar i mer klara färger utanför kollektivhuset . Snödroppar fanns också i ungefär samma utsträckning som vid förra promenaden.
Krokus nedanför Terrassen
Krokus nedanför
Terrassen
Krokus utanför kollektivhuset
Krokus utanför kollektivhuset

Naturdagboken Start Denna månad 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Öppet vatten vid stranden
Skator i Trekantsparken med lera i näbben
Skata i Trekantsparken med lera i näbben
Skata i Trekantsparken
Fiskmåsar svävade över Trekantsstranden
Gråsparvar kring det gamla skatboet i Doftparken
Gråsparvar kring det gamla skatboet i Doftparken
Gråsparv i Doftparken
Gråsparvar i Doftparken
Snödroppar nedanför Terrassen
Snödroppar vid det gamla Svanboet
Snödroppar mellan Anticimex och Terrassen
Snödroppar mellan Anticimex och Terrassen