3 april. Kvällsvandring med Naturskyddsföreningen

Jag fotograferade talgoxe, kråka, gråsparv, snöskata och koltrast.

Idag gick jag på "en kvällsvandring i den tidiga vårens blåa skymningsljus" arrange-
rad av naturskyddsföreningen. Vi var ca 15 personer som lyssnade till såväl naturguidens berättelser om vårfåglar och industrihistoria som sången från de ca nio fågelarter vi hörde runt sjön. Ja, vi och vi - min hörsel är sedan länge så dålig att jag bara hörde några få av dem. Men en del såg jag och kunde t o m fotografera med min nya kamera - den andra gick ju i backen på min förra promenad. Det här var de användbara bilder jag fick med den ovana kameran och den alltmer tilltagande kvällsskymningen.
Talgoxe vid tvärbanans hållplats Trekanten
Talgoxe vid tvärbanans hållplats Trekanten
Kråkor på taket till Ahlsells

Vi kom att tala om att många fåglar förutom sitt officiella artnamn har äldre, ofta dialektala, namn. Ett exempel på det är björktrasten, som jag på den här hemsidan envisas med att kalla snöskata. Så har jag lärt mig den från början och finner det därför mer naturligt för mig att fortsätta att kalla den så.

Så småningom fick jag också en bild på en koltrast, som väl var huvudattraktionen på vandringen åtminstone ljudmässigt. Det blev också några bilder på isbildningar i bäcken, som jag tyckte var spännande.
Isbildningar i bäcken

Sammantaget blev det en mycket trevlig promenad där många bidrog med egna erfarenheter och upplevelser av natur i allmänhet och kring Trekanten i synnerhet.