6 maj. Knölsvanarna ligger på ägg. Rödhake på Sluttningen

Jag fotograferade knölsvan, sothöna, gräsand, snöskata, koltrast, ringduva, stadsduva, bofink, gråsparv, skrattmås, fiskmås och skata.

Samma fina väder som tidigare men möjligen lite svalare. Det var ca 17 grader på eftermiddagen.

Knölsvanarna ligger på ägg

Svante höll som vanligt till vid Trekantsparken. Idag var han inte uppe på land utan låg i vattnet bland träden till vänster om parken.

Sara däremot fann vi i ett nyinrett bo mellan Matningsviken och Grillplatsen. Det verkar stort och rejält byggt men tyvärr lite för nara land i min smak. Nu väntar en ganska lång tid av oro för oss som gillar våra svanar.
Sara i sitt nya bo

Sothönsens boande fortsätter
Sothönsparet vid Trekantsparken ligger på ägg som förut. När vi tittade till dem kom den ena in med mat till den andra.

Vid boet mellan Grillplatsen och Anticimex var det vaktavlösning. Sothönan i boet reste sig och begav sig ner i vattnet medan den andra var på ingång. Jag skymtade åtminstone några av äggen i samband med bytet.

Vid det gamla Svanboet finns troligen också ett sothönsbo även om jag inte kunnat se det. Ett av sothönsen därifrån simmade hela vägen in till Badet medan vi gick bredvid. I badet klev det upp på land och visade sina groteska fötter.

Inte heller i Blommensbergsviken kunde jag se något bo även om två sothöns håller till där stadigt.

Däremot såg jag inga sothöns alls kring det bo vid Matningsviken, som de byggde på tidigare. Kanske har de hittat ett annat läge för boet.
Sothöna visar sina groteska fötter i Badet

Nästan bara gräsandshanar syntes
Bland gräsänderna såg jag nästan bara till hanar, ensamma eller fler tillsammans. Honorna ligger nog i sina bon och ruvar.

Många snöskator ligger i sina bon
På min promenad upptäckte jag tre snöskator, som låg i sina bon och ruvade. Andra snöskator var ute och letade mask.
Snöskata i bo vid Matningsviken Snöskata i bo i Dungen Snöskata i bo nedanför Sluttningen

Koltrast, skata, och ringduvor
Förutom dessa fåglar fotograferade jag andra fåglar jag såg, bl a dessa.
Koltrast, hona, i Dungen

Rödhake och bofink på Sluttningen
Uppe på Sluttningen fick jag många bra bilder på en rödhake. Det var den första hitflyttade rödhake jag sett i år. Vi hade ju en övervintrande rödhake här i februari.

På sluttningen fick jag också bilder på flera olika bofinkar.
Rödhake på Sluttningen

Stadsduva, gråsparv, ringduva, skrattmås och fiskmås
Mot slutet av promenaden träffade vi också på olika sorters fåglar.
Stadsduva och gråsparv i samspråk i Doftparken Ringduva nedanför Doftparken Skrattmås vid Trekantsparken